Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Υποδείγματα Αναφορών

Υπόδειγμα αναφοράς για την αναγνώριση ως διπλάσιου του χρόνου σε Μονάδες εκστρατείας
Υπόδειγμα αναφοράς για προκαταβολή έναντι οδοιπορικών εξόδων
Υπόδειγμα αναφοράς και υπευθύνων δηλώσεων για την άδεια ανατροφής τέκνου
Διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Τί κάνω όταν η Υπηρεσία δεν μου έχει απαντήσει επί της ενδικοφανούς προσφυγής μεταθέσεώς μου;
Διεκδικούμε την απαλλαγή που δικαιούμαστε - υπόδειγμα αναφοράς
Μη υπηρεσιακή αναφορά για βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών
Μη υπηρεσιακή αναφορά για αδυναμία αγοράς από το εμπόριο ζώνης ανάρτησης ξίφους
Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα δημόσια έγγραφα που μπορείτε να βγάλετε από τον υπολογιστή του σπιτιού σας...
Μη υπηρεσιακή αναφορά για χορήγηση 3μηνης αδείας ανατροφής 3ου τέκνου και πάνω
Μη υπηρεσιακή αναφορά για χορήγηση απαλλαγής μετά από 24ωρη υπηρεσία