Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.: Ανώτατο όριο υπηρεσιών

Π.Ο.Ε.Σ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.: Ανώτατο όριο υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Ανώτατος Αριθμός Υπηρεσιών

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5/29.1.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

β. SIC ZAA 251650Z Σεπ 2011/ΓΕΣ/ΔΜΠ/1α

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το (α) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), με το οποίο ζητείται η τροποποίηση του (β) ομοίου και παρακαλούμε για την υιοθέτησή της και τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

......................

ΘΕΜΑ : Προσωπικό - Διοικητικά

α. Φ.400/162356/Σ.3973/22-8-2011/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. SIC ZAA 25 1650 Z Σεπ 2011/ ΓΕΣ /ΔΜΠ /1α

1. Σύμφωνα με το (α) σχετικό, το οποίο είναι Διαταγή Μονίμου Ισχύος από 01 Σεπ 2011, καθιερώθηκε ανώτατο όριο εκτελούμενων υπηρεσιών ανά μήνα για το στρατιωτικό προσωπικό, ανά κατηγορία και συμπεριλάμβανε τα έτη υπηρεσίας στις προϋποθέσεις.

2. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέδωσε, κατ’ εφαρμογή του ως άνω (α) σχετικού, το (β) όμοιο καθορίζοντας το ανώτατο όριο εκτελούμενων υπηρεσιών ανά μήνα για το στρατιωτικό προσωπικό, ως εξής:

α. Δύο (2) υπηρεσίες για τους ανώτερους Αξιωματικούς.

β. Τρείς (3) υπηρεσίες για τους κατώτερους Αξιωματικούς, χωρίς συμπληρωμένο χρόνο υπηρεσίας.

γ. Τέσσερις (4) υπηρεσίες για τους Ανθυπασπιστές-Υπαξιωματικούς- Μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ, χωρίς συμπληρωμένο χρόνο υπηρεσίας.

δ. Πέντε (5) υπηρεσίες για τους μη μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ,

με δυνατότητα αύξησης του αριθμού κατά μία (1) υπηρεσία για όλες τις κατηγορίες  λόγω ελλείψεως προσωπικού.

3. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι στο (β) σχετικό δεν ελήφθησαν υπόψη τα έτη υπηρεσίας, όπως μνημονευόταν στο (α) όμοιο, αλλά μοναδικό κριτήριο υπήρξε ο φερόμενος βαθμός. Ο υψηλός ηλικιακός μέσος όρος, η επέκταση του εργασιακού βίου που έχει συντελεστεί με τον ισχύοντα ασφαλιστικό νόμο και δεδομένο ότι η εκτέλεση υπηρεσίας απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση, εγρήγορση και έχει μεγάλη καταπόνηση στον ανθρώπινο οργανισμό επί 24ωρο, η Ένωση μας προτείνει την τροποποίηση του (β) όμοιου ως εξής:

α. Έως  δύο (2) υπηρεσίες για τους ανώτερους Αξιωματικούς.

β. Έως δύο (2) υπηρεσίες για τους κατώτερους Αξκούς- Ανθστές-Υπξκούς  που έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας.

γ. Έως τρείς (3)  υπηρεσίες για τους κατώτερους Αξκούς- Ανθστές-Υπξκούς  που έχουν συμπληρώσει 15  έως 24 έτη υπηρεσίας.

δ. Έως τέσσερις (4) υπηρεσίες για τους κατώτερους Αξκούς- Ανθστές-Υπξκούς που έχουν συμπληρώσει έως 14 υπηρεσίας.

ε. Ανεξαρτήτως βαθμού και προελεύσεως έως μία (1) υπηρεσία όσοι έχουν κλείσει το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας τους και να απαλλάσσονται αυτών όσοι έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας τους.  Σε περίπτωση δε ελλείψεως προσωπικού, ο παραπάνω αριθμός δύναται να αυξηθεί κατά μία (1) υπηρεσία για όλες τις κατηγορίες αρχής γενομένης από τους έχοντες τον λιγότερο αριθμό υπηρεσιών.

4. Επίσης επιπρόσθετα προτείνονται τα παρακάτω:

α. Χορήγηση τριών (3) απαλλαγών εργασίας, για κάθε υπηρεσία 24ωρης διαρκείας σε Σαββατοκύριακα και Αργίες και αντιστοίχως δύο (2) απαλλαγών για τις καθημερινές.

β. Η περαιτέρω εκμετάλλευση των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων (κάμερες ασφαλείας, ανιχνευτές κίνησης σε ευπαθείς εγκαταστάσεις, συναγερμοί, σκύλοι φύλακες κ.α).

5. Η πρόταση μας με γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα, που άλλωστε αποτελεί τον βασικό πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων μας, σκοπεύει:

α. Στη μείωση της κόπωσης του στρατιωτικού  προσωπικού, λόγω και του υψηλού ηλικιακού μέσο όρου.

β. Στον σεβασμό, αποκατάσταση και εφαρμογή του εβδομαδιαίου εργασιακού 40ωρου, το οποίο με το υφιστάμενο καθεστώς καταπατάται όταν το στέλεχος εκτελεί έστω και μία 24ωρη υπηρεσία μέσα στην εβδομάδα (κατά 8 ώρες αν η υπηρεσία εκτελείται καθημερινή και κατά 16 ώρες αν η υπηρεσία εκτελείται σαββατοκύριακο).  

ΠΟΕΣ 269/2020 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚΑΣ 5/2020 Πρόταση Αριθμού Υπηρεσιών by ΠΟ ΕΣ on Scribd