Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠ.ΕΘ.Α. - Συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων
Φ.400/15/214623/Σ. 3587 Τροποποίηση της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφασης «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα
Φ.910/6/129344/11.4.2005 Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών - Υπαξκών (ΣΟΑ - ΣΟΜΥ
Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων του π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (A΄ 17)
ΠΝ: Προκήρυξη μετάταξης Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ. ΟΠ.) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, έτους 2018
ΜΤΝ: Αύξηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)
Μεταθέσεις, αποσπάσεις στρατιωτικών - όλη η απόφαση
Άδειες στρατιωτικού προσωπικού. Τί δικαιολογητικά χρειάζονται.
Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς των στρατιωτικών νοσοκομείων από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους
Νέα Υπουργική Απόφαση για τις άδειες των στρατιωτικών