Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 16/2019 - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία
83/2018 - Αντιστοίχιση παλιών ειδικοτήτων και τεχνών με τις νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού
200/1993 - Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.
18/2015 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
133/2002 Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά
46/2005 Μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Πτυχιούχων ΑΕΙ προερχομένων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε Ειδικότητες Αξιωματικών
168/2000 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο "Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων" των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολεμικών συντάξεων
166/2000 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων
99/2001 Ατομικά έγγραφα των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικής με τα θέματα αυτά
60/2009 Κύρωση Κανονισμού Πειθαρχίας Πολεμικής Αεροπορίας