Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Γνωμοδοτήσεις

Υπ΄ αριθμ. 118/2015 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Αδύνατη η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής
Υπ΄ αριθμ. 325/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό ή Λιμενικό αποφοίτων παραγωγικών Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Υπ΄ αριθμ. 209/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αιτήσεως αναγνώριση προϋπηρεσίας στρατιωτικών προέλευσης Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας - Εθελοντών Μακράς Θητείας
Υπ΄ αριθμ. 197/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Ανακλητέα ή μη η διοικητική πράξη προαγωγής μόνιμης υπαξιωματικού Ενόπλων Δυνάμεων, που εκδόθηκε το έτος 2010, χωρίς να συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις προαγωγής της.
Υπ΄ αριθμ. 16/2019 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Χρόνος καταβολής των οδοιπορικών εξόδων που δικαιούνται οι στρατιωτικοί, στην περίπτωση που αποστρατεύονται, έχοντας συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και δικαίωμα σύνταξης
Υπ΄ αριθμ. 67/2019 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Δυνατότητα μετάταξης πυροσβεστικού υπαλλήλου σε άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους διοικητικούς υπαλλήλους.
Υπ΄ αριθμ. 181/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Χορήγηση βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στο φυσικό τέκνο στρατιωτικού ε.α., λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας του, αν και υιοθετήθηκε ως ενήλικος δυνάμει δικαστικής απόφασης.
ΑΠΔΠΧ: Κατάργηση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Υπ΄ αριθμ. 127/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Μη νόμιμη προκήρυξη διαγωνισμού με προϋπόθεση την Ελληνική καταγωγή
Υπ΄ αριθμ. 75/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Άδεια χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή