Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Ιστορικό

24-1-2005: Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταστατικό για την αναγνώριση του πρώτου συνδικαλιστικού σωματείου με τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

14-2-2005: Δικάστηκε η υπόθεση.

26-4-2005: Εκδόθηκε η πρώτη ιστορική αλλά απορριπτική υπ΄ αριθμ. 2822/2005 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, περί αναγνώρισης του πρώτου συνδικαλιστικού σωματείου στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω τεχνικών προβλημάτων του καταστατικού.

18-7-2005: Κατατέθηκε εκ νέου το καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, αφού διορθώθηκαν τα σφάλματα του καταστατικού.

2-9-2005: Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 5265/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η «ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» το πρώτο συνδικαλιστικό σωματείο εν ενεργεία στρατιωτικών είναι πλέον πραγματικότητα.

28-11-2005: Ασκήθηκε έφεση κατά της ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 5265/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωάννη Διώτη.

28-12-2005: Κατατέθηκε από τον ανωτέρω Αντεισαγγελέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

9-1-2006: Ο ανωτέρω Αντεισαγγελέας ζήτησε και έλαβε από την Πρόεδρο Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με την οποία ανεστάλη προσωρινά, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, η εκτέλεση της προαναφερθείσης 5265/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έπαυσε η λειτουργία της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

15-3-2006: Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 7666/2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και απορρίφθηκε η αίτηση αναγνώρισης της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΕΩΝ».

30-1-2007: Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταστατικό για την αναγνώριση του δεύτερου σωματείου με τον τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

4-9-2007: Κατατέθηκε αίτηση αναίρεσης της υπ΄ αριθμ. στον 7666/2006 απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο.

16-2-2008: Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1575/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε το σωματείο με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

23-5-2008: Ασκήθηκε έφεση κατά της ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 1575/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Γαληνό Μπρη.

29-5-2008: Κατατέθηκε από τον ανωτέρω Αντεισαγγελέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να ανασταλεί άμεσα, με προσωρινή διαταγή, η πρωτόδικη υπ΄ αριθμ. 1585/2008 απόφαση, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εφέσεώς του.

4-6-2008: Δικάστηκε η προσωρινή διαταγή, με παρέμβαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και εκδόθηκε αυτή (προσωρινή διαταγή) σύμφωνα με την οποία ανεστάλη η ισχύ της ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 1575/2008 απόφασης, μέχρι και υπό τον όρο συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

23-6-2008: Δικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα.

19-9-2008: Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 7806/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τα ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση των Αντεισαγγελέα και η πρόσθετη παρέμβαση του ΝΣΚ.

20-9-2008: Άρχισε εκ νέου η δραστηριότητα του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

31-5-2010: Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 2855/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και απορρίφθηκε η αίτηση αναγνώρισης του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

31-5-2010: Σταμάτησε η λειτουργία του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

14-10-2010: Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιώς καταστατικό για την αναγνώριση του τρίτου σωματείου με τον τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

10-12-2010: Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 5649/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και αναγνωρίστηκε το σωματείο με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

1-3-2012: Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 3/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των στρατιωτικών στο συνεταιρίζεσθαι.

20-9-2013: Κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών καταστατικό για την αναγνώριση του δευτεροβάθμιου σωματείου με τον τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ».

18-11-2013: Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 453/2013 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε το δευτεροβάθμιο σωματείο με τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ».

18-11-2013: Ξεκίνησε η δραστηριότητα της Π.Ο.Ε.Σ.