Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

ΥΦΕΘΑ Α. Στεφανής: Να τηρείται απαρέγκλιτα το θεσμικό πλαίσιο για τους επιμελούντες ΑμεΑ στρατιωτικούς

ΥΦΕΘΑ Α. Στεφανής: Να τηρείται απαρέγκλιτα το θεσμικό πλαίσιο για τους επιμελούντες ΑμεΑ στρατιωτικούς

Μετά τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 77/2014, 45/2015 και 418/2018 έγγραφα της Ομοσπονδίας μας (δείτε εδώ), του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 82/2019 εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.) (δείτε εδώ), σχετικώς με την παράλειψη ευεργετικών μέτρων για τους στρατιωτικούς δικαστικούς συμπαραστάτες ΑμεΑ από τη σχετική Υπουργική Απόφαση και το σχετικό ερώτημα που κατατέθηκε από το ΚΚΕ (δείτε εδώ), ο αρμόδιος Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, γνώρισε σχετικά ότι: 

Κατ’ αρχάς σύμφωνα με το άρθρο 2, της Υπουργικής Απόφασης υπό στοιχεία Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (Β΄1139), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υπουργική Απόφαση Φ.400/15/214623/Σ.3587/24-05-2019, όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ κατόπιν δικαστικής απόφασης, εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ν.3257/2004 στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, εφαρμόζεται μειωμένο ωράριο εργασίας.

Επίσης, σύμφωνα με το ν.3883/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4609/2019 στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη, υπηρετούν υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στον τόπο προτίμησης τους.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 21, της Υπουργικής Απόφασης υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-16 «Ρύθμιση των ειδών των αδειών, της διάρκειας, των προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, ΕΠΟΠ και μαθητές ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ των ΕΔ» (Β΄2808), στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.

Το ως άνω θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζεται απαρέγκλιτα για όλο το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που δικαιούται και αιτείται την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του.

ΥΦΕΘΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd