Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Το θέμα με την επιστροφή του πραγματικού κόστους μετακίνησης του προσωπικού στη ΒτΕ

Π.Ο.Ε.Σ. - Το θέμα με την επιστροφή του πραγματικού κόστους μετακίνησης του προσωπικού στη ΒτΕ

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 846/2020 έγγραφό μας (δείτε εδώ), αναφορικά με την επιστροφή του πραγματικού κόστους μετακίνησης του προσωπικού με πλοία για εκτέλεση υπηρεσίας, έρχεται από το ΚΚΕ, στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών

Θέμα: Πληρωμή οδοιπορικών εξόδων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

     Σύμφωνα με το ΠΔ 200/1993 και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 1 αναφέρεται: «Οι Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που μετακινούνται στο εσωτερικό της Χώρας, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δικαιούνται εις βάρος του Δημοσίου τα οδοιπορικά έξοδα που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος», ενώ στο άρθρο 9 παρ. 5, σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες θέσεις στα μεταφορικά μέσα, αναφέρεται: «ε. Δόκιμοι  Έφεδροι  Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές, 1η θέση σιδηροδρόμου, 2η θέση πλοίου ή τουριστική θέση αεροπλάνου. στ. Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και εξομοιούμενοι με αυτούς, 2η θέση σιδηροδρόμου, 2η θέση πλοίου ή τουριστική θέση αεροπλάνου».

     Με έγγραφό της η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), αναφέρει ότι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετακινήθηκαν με πλοίο για υπηρεσιακούς λόγους ως οδηγοί και συνοδοί υπηρεσιακών οχημάτων από την Κρήτη προς τον Πειραιά με επιστροφή, αναγκάστηκαν να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια του πλου σε μονόκλινη καμπίνα, λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας και όχι σε τετράκλινη, όπως κάθε φορά πράττουν και το ως άνω ΠΔ προβλέπει. Αποτέλεσμα ήταν να τους ζητηθεί από τη ναυτιλιακή εταιρία να καταβάλλουν αντίτιμο που αναλογεί σε μονόκλινη καμπίνα και όχι σε τετράκλινη, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν δική τους βούληση και πρόθεση, το ύψος του οποίου αντιτίμου είναι σχεδόν το διπλάσιο από το ύψος του αντιτίμου της τετράκλινης καμπίνας.

     Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους καταθέτουν δικαιολογητικά προκειμένου να τους επιστραφούν τα έξοδα μετακίνησής τους. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την οικονομική εκκαθάριση, το ποσό που θα επιστραφεί στους δικαιούχους μετακινούμενους θα είναι αυτό που αντιστοιχεί σε τετράκλινη καμπίνα (δηλαδή περίπου 67,00 €) και όχι σε μονόκλινη που υποχρεωτικά αναγκάστηκαν να καταβάλλουν τα στελέχη (δηλαδή 116,00 €).

     Η εκδήλωση της πανδημίας, καθιέρωσε νέα δεδομένα και πρακτικές στις μετακινήσεις των επιβατικών – οχηματαγωγών πλοίων, κάτι που η νομοθεσία δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει και δεν ευθύνονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετακινήθηκαν ή πρόκειται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια των μέτρων πρόληψης κατά του κορονοϊού για υπηρεσιακούς λόγους να αποζημιωθούν εξ ολοκλήρου για τα οδοιπορικά έξοδα που πραγματικά κατέβαλλαν για υπηρεσιακούς λόγους και όχι με τμήμα αυτών;

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης

ΚΚΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd