Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

ΜέΡΑ 25 - Άδικη και αδικαιολόγητη η διαφορά στους μισθούς των μαθητών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ

ΜέΡΑ 25 - Άδικη και αδικαιολόγητη η διαφορά στους μισθούς των μαθητών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ

Το θέμα με τη διαφορά στους μισθούς των μαθητών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ έναντι αυτών των ΣΑ, όπως αναδείχθηκε με το υπ΄ αριθμ. 744/2020 έγγραφό μας (δείτε εδώ), έρχεται στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και από τη ΜέΡΑ 25 και τη βουλεύτριά του, κα Σοφία Σακοράφα, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς : Υπουργό Εθνικής Άμυνα κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

Θέμα : Μισθολογικές Διαφορές Μαθητών Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ. και Σ.Α.

……………………………………………………………………………………………………………….

 Με την διάταξη του άρθρου 126 παρ. 6 Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»), προβλέπεται η μισθολογική κατάταξη μαθητών των Σχολών, από 01.1.2017, ως εξής:

Για τις Ένοπλες Δυνάμεις : α)  Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας, ήτοι 1.575,00 ευρώ Χ 10% = 157,50 ευρώ. Β)  Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας, ήτοι 1.485,00 ευρώ Χ 8% = 118,80 ευρώ.

Οι αντίστοιχες αποδοχές των μαθητών των Σωμάτων Ασφαλείας  είναι : α)  Δόκιµος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι (1) το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης, ήτοι 985,00 ευρώ Χ 33% = 325,05 ευρώ και 2) το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του 2ου και 3ου έτους φοίτησης, ήτοι 985,00 ευρώ Χ 35% = 344,75 ευρώ, και β)  Δόκιµος Υπαστυνόµος και αντίστοιχοι (1) το 54% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας για το 1ο έτος φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 54% = 623,70 ευρώ, (2)  το 56% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας για το 2ο και 3ο φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 56% = 646,80 ευρώ και (3) το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά το 4ο έτος φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 58% = 669,90 ευρώ.

3. Η παραπάνω διαφοροποίηση δημιουργεί αίσθημα αδικίας και γίνεται ιδιαίτερα εμφανής λχ. στους πρωτοετείς μαθητές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων έναντι των αντίστοιχων Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., αφού στρατωνίζονται, εκπαιδεύονται, αθλούνται, σιτίζονται κλπ. στην ίδια σχολή (ΣΝΔ), αλλά αμείβονται υποδεέστερα : ο πρωτοετής του ΠΝ λαμβάνει μισθό 157,50 ευρώ ενώ ο πρωτοετής του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σχεδόν τετραπλάσιο, 623,70 ευρώ. Αντίστοιχα, ο τεταρτοετής του ΠΝ λαμβάνει μισθό 157,50 ευρώ, ενώ ο τεταρτοετής του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνει σχεδόν πενταπλάσιο μισθό, 669,90 ευρώ.

Επειδή η παραπάνω θεσπισμένη διαφοροποίηση είναι άδικη και αδικαιολόγητη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Υπάρχει κυβερνητική βούληση να αποκατασταθεί η αδικαιολόγητη και άδικη διαφοροποίηση των μισθών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων έναντι αυτών των μαθητών των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και να εξομοιωθούν με αυτές, με αντίστοιχη αύξηση ;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σοφία  Σακοράφα

ΜΕΡΑ 25 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΛ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd