Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Μέχρι την Οκτώβρη η συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών για τα αναδρομικά

Π.Ο.Ε.Σ. - Μέχρι την Οκτώβρη η συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών για τα αναδρομικά

Υπενθυμίζεται ότι, με το υπ΄ αριθμ. 4/2018 πρακτικό του, το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 2 του Ν.3068/2002), ενώπιον του οποίου προσέφυγε η Ομοσπονδία μας, ως η μοναδική εκπροσωπούσα τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών, αφού διαπίστωσε τη μη συμμόρφωση του Δημοσίου (Υπουργού Οικονομικών) προς την υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κέρδισε και πάλι η Ομοσπονδία μας και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός 8μήνου, όρισε νέα ημερομηνία συζήτησης ενώπιόν του (Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης) την 23η Οκτωβρίου 2018.

Η Ομοσπονδία μας θα παρευρεθεί ως οφείλει και θα δώσει για μια ακόμη φορά τη μάχη, εκπροσωπώντας όλους εν γένει τους εν ενεργεία στρατιωτικούς και θα ενημερώσει σχετικώς.