Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Μ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της ΕΣΠΕΔΜ

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Μ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της ΕΣΠΕΔΜ

Στην Κοζάνη, την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00΄, μετά από πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Μ., του πλειοψηφίσαντος συμβούλου - μέλους του διοικητικού συμβουλίου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 29ης Μαΐου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Μ., συνήλθαν οι εκλεγέντες, από τις ανωτέρω αρχαιρεσίες, για να συγκροτηθούν σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Μετά τη μυστική ψηφοφορία, που ακολούθησε, συγκροτείται το νέο ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής: ... Διαβάστε περισσότερα