Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ

3η Εκπομπή 19/5/2020

 

Χρήσιμες οδηγίες - βήματα για τη συμπλήρωση των τροποποιητικών δηλώσεων στην Εφορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Για την τροποποιητική φορολογική δήλωση με αναδρομικά προηγουμένων ετών από μισθούς

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Με το ν.4307/2014 εφαρμόστηκε κατά το ήμισυ (50%) η υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση του ΣτΕ, που δικαίωσε την Ομοσπονδία μας και μας επιστράφηκαν/επιστρέφονται αναδρομικώς, ποσά που αφορόύσαν στη χρονική περίοδο από 01.8.2012 έως και 31.12.2014, σε δόσεις κατά τα έτη 2015, 2016 και το τρέχον έτος 2017.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ: 1034 (ΦΕΚ Β’ 759/09.03.2017) απόφαση, για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς με αναδρομικά μισθών προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν. κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών.

Με βάση τα ανωτέρω, η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω αναδρομικών μισθών προηγουμένων ετών εκπνέει την 31.12.2017.

Η Ομοσπονδία μας επικοινώνησε με αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα υποβολής των ως άνω τροποποιητικών δηλώσεων ηλεκτρονικώς (μέσω TAXIS), αλλά μας εγνώσθη ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής για τα παρελθόντα έτη μέχρι και το 2014. Η δυνατότητα αυτή θα ανοίξει μέσω TAXIS για τα έτη 2015 και εντεύθεν.

Συνεπώς, οι τροποποιητικές δηλώσεις παρελθόντων ετών θα υποβληθούν χειρογραφικώς και προσωπικώς από έναν έκαστο εξ ημών ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό, στην αρμόδια ΔΟΥ.

Προς τούτο, με την παρούσα ανακοίνωσή μας, παρέχουμε κάποιες χρήσιμες βασικές οδηγίες – βήματα που απαιτούνται να κάνουμε:

Βήμα 1ο:

Μπαίνουμε αρχικώς στη φορολογική μας σελίδα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp, όπου εμφανίζεται η κάτωθι Εικόνα 1:

Εικόνα 1

Βήμα 2ο:

Πληκτρολογούμε το προσωπικό μοναδικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής μας και εμφανίζεται η σελίδα ως Εικόνα 2.

Εικόνα 2

TROPOPOIHSH EISAGVGH

Βήμα 3ο:

Κλικάρουμε στο υπομενού ''Όλες οι εφαρμογές'' του μενού ''Εφαρμογές TAXISnet'' και εμφανίζεται η σελίδα, ως Εικόνα 3.

Εικόνα 3

 

TROPOPOIHSH EISAGVGH E1

Βήμα 4o:

Κλικάρουμε επάνω στο μενού ‘’ΕΙΣΟΔΟΣ’’ και εμφανίζεται η σελίδα, ως Εικόνα 4 και το έτος 2017.

Εικόνα 4

TROPOPOIHSH EISAGVGH 2017

Βήμα 5o:

Κλικάρουμε επάνω στο μενού ‘’Ενημέρωση Βεβ. Αποδοχών’’ και μας ανοίγει νέο παράθυρο, στην αριστερή επάνω γωνία, ως Εικόνα 6, όπου εμφανίζεται η βεβαίωση αποδοχών μας, για το τρέχον έτος 2017, όπως αυτή εισήχθη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Εικόνα 6

TROPOPOIHSH BEBAIVSH

Βήμα 6o:

Εκτυπώνουμε τη βεβαίωση αποδοχών μας. Στη βεβαίωση αυτή θα δούμε ότι πέραν των τακτικών αποδοχών μας (αποδοχές που αποκτήσαμε από 01.1.2016 έως 31.12.2016) αναγράφονται σε ξεχωριστή γραμμή και αναδρομικά μισθών που ναι μεν αποκτήσαμε μέσα στο 2016, αλλά φορολογούνται στο έτος που ανάγονται. Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθόσον ο ΣΞ και η ΠΑ έχει αναγράψει αναδρομικά για το έτος 2013 (ως ανωτέρω Εικόνα 6), ενώ το ΠΝ αναδρομικά για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ως Εικόνα 7.

Εικόνα 7

TROPOPOIHSH BEBAIVSH PN

Βήμα 7o:

Πλέον δεν θα χρειαστούμε άλλο την εφαρμογή, αφού οι δηλώσεις θα υποβληθούν χειρογραφικώς, οπότε επανερχόμαστε στην οθόνη της ως άνω Εικόνας 4 και κλικάροντας στο μενού ‘’ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ’’, ως Εικόνα 8, αποχωρούμε.

Εικόνα 8

TROPOPOIHSH TELIKO

Βήμα 8o:

Εκτυπώνουμε, σε 2 αντίτυπα, μία από τις κάτωθι φορολογικές δηλώσεις ανάλογα με το χρόνο που ανάγονται τα αναδρομικά που λάβαμε, μέσα στο 2016. Έτσι:

Για τα αναδρομικά που ανάγονται στο έτος 2012, εκτυπώνουμε την εξής φορολογική δήλωση: Δήλωση οικονομικού έτους 2013

Για τα αναδρομικά που ανάγονται στο έτος 2013, εκτυπώνουμε την εξής φορολογική δήλωση: Δήλωση οικονομικού έτους 2014

Για τα αναδρομικά που ανάγονται στο έτος 2014, εκτυπώνουμε την εξής φορολογική δήλωση: Δήλωση φορολογικού έτους 2014

Βήμα 9o:

Σε κάθε φορολογική δήλωση, ανάλογα με την περίπτωση, αναγράφουμε στους αντίστοιχους κωδικούς, από τη βεβαίωση αποδοχών μας, που εκτυπώσαμε, τα αναλογούντα ποσά. Παρακάτω θα συμπληρώσουμε, ως παράδειγμα, την τροποποιητική δήλωση για το οικονομικό έτος 2014, που εκτυπώσαμε στο βήμα 8, δηλαδή για τα αναδρομικά που λάβαμε το 2016 και ανάγονται στο έτος 2013.

Συμπληρώνουμε στους κωδικούς:

301/302 (στην 1η σελίδα της δήλωσης) το φορολογητέο  ποσό, όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μας, ως εικόνα 9.

Εικόνα 9

TROPOPOIHSH 2014

313/314 (στην 4η σελίδα της δήλωσης) το φόρο που αναλογεί, όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μας, 315/316 (στην 4η σελίδα της δήλωσης) το φόρο που παρακρατήθηκε, όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μας και 333/334 (στην 4η σελίδα της δήλωσης) το ποσό που παρακρατήθηκε για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μας, ως Εικόνα 10.

Εικόνα 10

TROPOPOIHSH 2014 4

Βήμα 10ο:

Τυπώνουμε αίτηση (από εδώ) και μαζί με τα 2 αντίτυπα των τροποιητικών δηλώσεων και ένα αντίτυπο από τη βεβαίωση αποδοχών μας, μεταβαίνουμε στην αρμόδια ΔΟΥ και τα καταθέτουμε αυτοπροσώπως ή το πρόσωπο που έχουμε ειδικά εξουσιοδοτήσει για αυτό. Δεν ξεχνάμε να πάρουμε πίσω το ένα αντίτυπο της δήλωσης, αφού υπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος ότι το παρέλαβε. Για περιατέρω πληροφορίες - βοήθεια παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας μας, 2168004777, 2168004778.